Regulamin

 • WARUNKI OGÓLNE

  • Regulamin określa zasady zamawiania zaproszeń oraz dodatków ślubnych projektowanych przez Papier i Tusz i prezentowanych na stronie www.papieritusz.pl.
  • Sprzedaż produktów odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Papier i Tusz.
  • Zamówienie składa się mailowo.
  • Złożenie zamówienia droga mailową, oraz przesłanie formularza jest wystarczającą formą świadczącą o podjęciu zobowiązań przez obie strony.
  • Każdy klient jest zobowiązany zapoznać się z regulaminem.
  • Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z zawartych w nich zasad.

 • CENY I WARUNKI ZAPŁATY

  • Ceny usług i produktów wraz z zasadami płatności podane są w cenniku.
  • Szczegółową ofertę cenową wysyłamy za pośrednictwem maila na życzenie Klienta.
  • Papier i Tusz zastrzega sobie prawo do zmian w cenach towarów i usług.
  • Zapłaty należy dokonać przelewem na wskazane konto a w tytule przelewu należy podać (imię i nazwisko oraz datę ślubu).
  • Wysyłka realizowana jest po zaksięgowaniu wpłaty za całość zamówienia.

 • WARUNKI ZAKUPÓW

  • Projekty wykonywane są po złożeniu zamówienia.
  • Papier i Tusz nie sprzedaje projektów w wersji elektronicznej (do realizacji we własnym zakresie).
  • Papier i Tusz nie drukuje projektów wykonanych przez osoby trzecie.
  • Papier i Tusz zastrzega sobie prawo do publikacji w internecie wszystkich swoich realizacji z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.

 • ZAPROSZENIA ŚLUBNE

  • Minimalna ilość zamawianych zaproszeń to 30 sztuk.
  • Nie ma możliwości domawiania pojedynczych zaproszeń w późniejszym terminie. Należy od razu uwzględnić dodatkowe sztuki dla gości last minute lub na pamiątkę.
  • Personalizacja zaproszeń jest dodatkowo płatna (zgodnie z cennikiem).
  • Zaproszenia są wykonywane ręcznie zatem mogą się nieznacznie różnić. Papier i Tusz dokłada jednak wszelkich starań aby jakość produktów była na najwyższym poziomie.
  • Kolory projektów mogą nieco odbiegać od rzeczywistych barw.
  • Realizujemy również nietypowe projekty, wymagają jednak one indywidualnej wyceny.
  • Ilości podane w formularzu zamówienia są wiążące.

 • DODATKI ŚLUBNE

  • Minimalna kwota, od której realizujemy produkcję dodatków ślubnych to 200 zł.
  • W przypadku zestawów (np. etykiety, piki, prezenty dla gości) nie realizujemy zamówień na pojedyncze sztuki. Należy wówczas zamówić cały zestaw.
  • Wszystkie dodatki wykonywane są ręcznie i mogą się nieznacznie różnić. Papier i Tusz dokłada jednak wszelkich starań aby jakość produktów była na najwyższym poziomie.
  • Wszystkie elementy mają ustalone ceny za sztukę lub kilka sztuk oraz obowiązujące minimalne ilości zamówień.
  • Realizujemy również nietypowe projekty, wymagają jednak one indywidualnej wyceny.
  • Ilości podane w formularzu zamówienia są wiążące.

 • DANE DO PROJEKTÓW

  • Szczegółowe wytyczne dotyczące informacji potrzebnych do rozpoczęcia prac nad zleceniem zostały opisane w zakładce „JAK ZAMAWIAĆ”.
  • Prosimy o przesyłanie dokładnie sprawdzonych danych, każdorazowe wprowadzenie zmian i ich ponowne akceptowanie wydłuża czas realizacji zamówienia.
  • Po otrzymaniu od Papier i Tusz projektów zaproszeń/dodatków prosimy o dokładne sprawdzenie tekstów, dat i wszystkich danych. Czasami w projektach mogą wystąpić błędy - dokładne sprawdzenie ich na projekcie leży po stronie Klienta.
  • Klient jest zobowiązany sprawdzić projekt oraz przesłać mailem informację o treści: AKCEPTUJĘ PROJEKT DO DRUKU.
  • AKCEPTACJA PROJEKTU oznacza brak możliwości wprowadzenia zmian do projektu i jest równoznaczna z przystąpieniem do prac produkcyjnych.
  • Papier i Tusz nie ingeruje w przesłane teksty, nie poprawia również błędów ortograficznych/stylistycznych/literowych czy też błędów w imionach i nazwiskach gości - prosimy o przesyłanie dokładnie sprawdzonych danych.
  • Projekty w wersji obcojęzycznej wykonujemy wyłącznie na podstawie przesłanego przez Klienta tekstu. Nie wykonujemy tłumaczeń.

 • WYSYŁKA

  • Zaproszenia i dodatki wysyłamy kurierem.
  • Koszt wysyłki to 20 zł (opcja standardowa).
  • Szacowany czas doręczenia przesyłki to: następny dzień roboczy (na terenie Polski); 3-5 dni roboczych (przesyłka zagraniczna). O terminie wysyłki informujemy droga mailową.
  • Czas wysyłki nie jest wliczany do czasu realizacji.
  • Wysyłki realizowane są po otrzymaniu zapłaty za całe zlecenie.

 • REKLAMACJE

  • Reklamacje dotyczące błędów w tekście zaproszeń/dodatków mogą zostać uwzględnione jedynie w przypadku, gdy wydrukowana wersja różni się od zaakceptowanego przez Klienta projektu.
  • Jeżeli w przesłanym towarze są wady techniczne, czy też uszkodzenia powstałe podczas dostawy, klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować nas o tym mailowo, a następnie odesłać (w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki), pod wskazany adres (na swój koszt),  odpowiednio zabezpieczony towar będący przedmiotem reklamacji.
  • Przesyłki wysłane na adres Papier i Tusz za pobraniem nie będą odbierane.
  • Warunkiem realizacji roszczeń Klienta jest sprawdzenie paczki przy jej odbiorze oraz wypełnienie protokołu szkody w przypadku uszkodzenia lub braków towarów, gdyż szkody mogą być powstałe z winy firmy kurierskiej.
  • Reklamacje rozpatrujemy w przeciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania przesyłki z odesłanymi produktami.
  • Różnice kolorystyczne pomiędzy projektem (oglądanym na monitorze) a gotowym wydrukiem, jakie mogą wystąpić, wynikają z przyczyn technicznych (różnice między odwzorowaniem RGB a drukiem CMYK, indywidualne ustawienia monitorów) i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
  • Poszczególne ręcznie wykonywane zaproszenia i dodatki mogą się od siebie nieznacznie różnić, i nie mogą być przedmiotem reklamacji.
  • Papier i Tusz zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby ręcznie wykonane elementy były na możliwie najwyższym poziomie.

 • OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNKU

  • Klient, wysyłając Formularz Zamówienia wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Papier i Tusz danych osobowych zawartych w formularzu w celu i w zakresie potrzebnym do wykonania przez Papier i Tusz zamówienia.
  • Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@papieritusz.pl. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
  • Zawiadamiamy, że administratorem Państwa danych osobowych podanych w Formularzu Zamówienia jest Papier i Tusz z siedzibą w Strzelinie 57-100, przy ulicy Sienkiewicza 38D. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres kontakt@papieritusz.pl. Państwa dane przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem.
  • Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

 • PRAWO AUTORSKIE

  • Zawartość strony internetowej, ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich projektów prezentowanych na stronie internetowej www.papieritusz.pl jest własnością Papier i Tusz i jest chroniona prawami autorskimi, nie może być kopiowana ani wykorzystywana bez zgody autorów.
  • Papier i Tusz zastrzega sobie prawo do publikowania wszystkich swoich projektów i ich realizacji.
  • Papier i Tusz zobowiązuje się chronić na wszelkich publikacjach wizerunek i dane osobowe Klienta, chyba, że Klient nie ma zastrzeżeń do upublicznienia swojego wizerunku i danych osobowych.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Papier i Tusz zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu. Dla nowych zamówień obowiązującym regulaminem jest opublikowany na stronie. Dla zamówień w trakcie realizacji wiążącym jest regulamin z dnia złożenia zamówienia. 
  • Podejmując współpracę, Klient akceptuje regulamin w całości.
  • Dane osobowe są przetwarzane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia. Papier i Tusz nie wykorzystuje ich w żaden inny sposób.
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.